RemoveIT Pro Enterprise indir,download,yükle - Antivirüs - Araçlar Programları
programkolik.net - Dosya ve Program Arşivi 13 Ana 354 Alt kategoride Toplam: 10.704  Dosya/Program bulunmaktadır.


İnternette Ara

Dost Siteler
İstatistikler
Ana Kategori

13

Alt Kategori

 354

Toplam Dosya

 10.704

Ana Sayfa » Araçlar » Antivirüs » RemoveIT Pro Enterprise
   RemoveIT Pro Enterprise
  Boyutu : 1.08 Mb
  Kullanım Süresi : 15 gün
  Dili : Ingilizce
  Platform : Windows (Tümü)
  Üretici Firma : InCode Solutions
  Ekleme Tarihi : 03-02-2007

[PROGRAMI / DOSYAYI YÜKLE]


Tan?t?m:
RemoveIT Pro Enterprise, popüler antivirüs yaz?l?mlar?n?n bulamad??? zararl?lar? bulabilen bir güvenlik yaz?l?m?d?r.

Sisteminiz üzerinde derin tarama yaparak zararl?lar? tan?mlamakta ve ard?ndan tercihinize göre temizleme ve karantinaya alma i?lemlerinden birini uygulaman?z? sa?lamaktad?r.

Temizleme i?lemi ile zararl?n?n bula?m?? oldu?u alanda olu?turdu?u hasar giderilip sisteme hiçbir zarar vermeden silinmesi, karantina i?lemi ile de zararl?n?n etkisiz hale getirilip güvenli bir ?ekilde tutulmas? sa?lan?yor.

Virüsleri, internet solucanlar?n? (worm), truva atlar?n? (trojan), kötü niyetli yaz?l?mlar? (malware), casus yaz?l?mlar? (spyware), reklam amaçl? yaz?l?mlar? (adware) tan?mlama kapasitesine sahip olan yaz?l?m daha birçok ek özelli?i de yap?s?nda bulundurmaktad?r.

??lem Yöneticisi (Process Manager)
Sistem üzerinde etkin biçimde çal??makta olan uygulamalar? görmenize ve bunlardan istediklerinizi sonland?rman?za yard?mc? olan araçt?r. Bilindi?i üzere sisteminize bula?an baz? zararl?lar etkin biçimde çal??maya ba?lamakta ve kendisini etkin uygulamalar?n aras?na eklemektedir. Bu araçla listeyi denetleyerek ?üphelendi?iniz uygulamalar? sonland?rman?z amaçlanm??t?r.

Hizmet Yöneticisi (Services Manager)
Tüm Windows ve yaz?l?m hizmetlerini görebilece?iniz bu araç sayesinde istedi?iniz hizmeti ba?latabilir ve durdurabilirsiniz. Ayr?ca seçili bir hizmetin devreye girme biçimini de (kendili?inden, elle) de?i?tirebilirsiniz. Her bir hizmet için detay bilgilerini de alma ?ans?n?z bulunmaktad?r. Bu alan? sistem bilgisi iyi olmayan kullan?c?lar?n çok dikkatli kullanmalar? gerekmektedir.

Ba?lang?ç Dosyalar? (Startup Files)
Windows i?letim sistemi aç?ld???nda kendili?inden devreye girerek çal??maya ba?layan uygulamalar?n düzenlemesini yapabilece?iniz araçt?r. Baz? zararl?lar sistem aç?l???nda etkin olmak için buraya yerle?mektedir. Yapman?z gereken tan?mad???n?z, ?üphelendi?iniz uygulamalar? inceleyerek devre d??? b?rakmaktad?r. Bu sayede sisteminiz temiz biçimde aç?lacakt?r.

Yukar?daki üç araçta sistem güvenli?i aç?s?ndan oldukça önemlidir. Küçük boyutuna ra?men bu ek özellikleri de sunan yaz?l?m sade ama i?levsel bir yap?ya sahip oldu?unu göstermektedir. Tuttu?u kay?tlarla yap?lan taramalar hakk?nda bilgi alman?z da sa?lanmaktad?r. Ayr?ca hata raporu göndermeniz de mümkündür.

RemoveIT Pro Enterprise standart sürümünden ayr? olarak kendili?inden güncelleme ve gerçek zamanl? koruma özelliklerine sahiptir.

Not: Yaz?l?m? 15 günlük deneme süresinin ard?ndan kullanabilmeniz için 15 dolar ödeyerek sat?n alman?z gerekmektedir.

Anahtarlar:RemoveIT Pro Enterprise indir,RemoveIT Pro Enterprise download,RemoveIT Pro Enterprise indir,RemoveIT Pro Enterprise çek,RemoveIT Pro Enterprise,RemoveIT Pro Enterprise mp3,RemoveIT Pro Enterprise şarkı sözü,RemoveIT Pro Enterprise film indir,RemoveIT Pro Enterprise film,RemoveIT Pro Enterprise açıklama,RemoveIT Pro Enterprise bul,RemoveIT Pro Enterprise video,RemoveIT Pro Enterprise bedava
 
Bu Program Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
 
Bu Program İçin Yorum Yapılmadı. İlk Olmak İster misin?
İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 
.
RemoveIT Pro Enterprise
SEÇMECE PROGRAMLAR
F-Prot Antivirus (DOS)
Anti Trojan Elite
AVirCAP
Welchia Removal Tool
W32.Esbot Removal Tool
MSN Virus Cleaner
Trojan Remover
W32.Bobax@mm Removal Tool
a-squared HiJackFree
Mc Afee VirusScan
 

   

Copyright © 2007 Tüm Hakları Saklıdır